משלוחים לכל הארץ תוך 7 ימי עסקים!

אין מוצרים בעגלה

תקנון

משלוחי בירה שפירא

אנו שמחים שבחרתם באתר החנות של בירה שפירא- בירה ירושלמית (להלן: "האתר"), הפועל בכתובת האינטרנט https://shop.shapirobeer.co.il/ ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של מבשלת שפירא (להלן: "המבשלה").

עליכם לקרוא בתשומת לב את התנאים המפורטים בתקנון, משום שהם מהווים הסכם מחייב ביניכם ובין בירה שפירא. התקנון מגדיר את הזכויות והחובות בעת הזמנת מוצרים ושירותים (לרבות אירועים שעורכת המבשלה) או כל שימוש אחר באתר (להלן: "המוצרים").

בעת ביצוע פעולה באתר הנכם מצהירים ומתחייבים כי אתם מודעים לתקנון האתר, ומסכימים להוראותיו, וכי לא תהא לכם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה, כנגד בעלי האתר.

נבהיר כי פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים, מהווים את הסכמתכם לתנאים הקבועים בתקנון זה, ולתנאים נוספים באתר, והוראות נוספות שעשויות להופיע בעת השימוש באתר (יחדיו: "ההוראות המחייבות").

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

מכיוון שהכי טוב לצרוך את המוצרים שלנו בחברותא, התנאים של אתר זה מנוסחים בלשון זכר רבים לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

קצת עלינו....

האתר מנוהל ומופעל על-ידי מבשלת שפירא בע"מ (חברה פרטית שמספרה: 514378678) מא.ת. שורק, בית שמש 99052.

אנו מציעים למכירה מגוון מוצרים ושירותים, לרבות משקאות אלכוהוליים, מארזים, וכן מוצרים נוספים, כפי שיוצג באתר.

ביצוע הזמנה יבוצע באמצעות האתר וייעשה בכפוף למפורט בתנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת לאתר, ולמוצרים המוצעים בו, תוכלו לפנות אלינו באמצעות דוא"ל online@shapirobeer.co.il או באמצעות הטלפון למספר 02-5612622, ונעשה כמיטב יכולתנו להשיב לפנייתכם בהקדם.

 

ביצוע הזמנה באתר

בעת ביצוע הזמנה באתר תתבקשו למסור את שמכם המלא/ שם החברה, ת.ז/ ח.פ, מספר טלפון נייד, כתובת מלאה וכתובת למשלוח, דואר אלקטרוני, אמצעי התשלום, , שיטת המשלוח וכל מידע רלוונטי אחר.

ביצוע הזמנה באתר מותנה בכך שמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי, מילוי פרטיכם האישיים כמפורט לעיל, קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה, ויעד ההזמנה אושר על ידי חברת השילוח.

המבשלה רשאית לקבוע סכום מינימום להזמנה וכן לקבוע תקרה לכמות המוצרים שניתן לרכוש.

ככל שהמבשלה חייבה את כרטיס האשראי בשוגג אתם מתבקשים לפנות אלינו לכתובת המייל  online@shapirobeer.co.il ואנו נפעל לזיכוי וביטול החיוב.

בכל מקרה של תקלה בקליטת ההזמנה (בין אם בשל הזנה שגויה של פרטי ההזמנה ובין אם בשל תקלה טכנית באתר) לא נהיה מחויבים לספק את המוצרים שהוזמנו. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה לא קיבלתם אישור או פנייה ממבשלת שפירא נבקשכם ליצור עמנו קשר באמצעות הפרטים שלעיל ואנו נפעל לבירור התקלה ונסייע בהשלמת ביצוע ההזמנה.

בעת קבלת משלוח יהיה עליכם להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי ולחתום על כך שקיבלתם את הזמנתכם. המבשלה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אנו שומרים על הזכות שלא למכור מוצרים באתר ללקוחותינו מכל סיבה שהיא, בהתאם לדין או ככל שעולה חשד לשימוש לרעה באתר, במוצריו או בשירותים המוצעים.

 

מה נעשה עם המידע שמסרתם באתר?

המבשלה תהא רשאית לשמור את פרטיכם לצורך יעילות של הזמנה עתידית, וכן לשלוח אליכם עדכונים, בדוא"ל, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת ובכלל זה עדכונים ומידע על השירותים והמוצרים, מבצעים, הטבות ופרסומות, כמשמעותן בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. תמיד תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם ולהודיע למבשלה על סירובכם לקבל מאיתנו דיוור ישיר, באופן גורף או ביחס לסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תצוין בדיוור שישלח אליכם.

באתר זה קיימות מערכות לאבטחת כל המידע המצוי באתר ובשרת המחשבים, אולם תמיד קיימת היתכנות לפריצה בלתי מאושרת למערכות המחשוב ולמידע המאוחסן בהם ולכן איננו מתחייבים באופן גורף כי המערכות והמידע המצוי בהם יהיו חסינים מפני פריצה וחדירה.

 

מה התנאים לשימוש באתר?

יובהר כי רכישה של משקאות המכילים אלכוהול מותרת אך ורק לרוכשים שגילם מעל 18 שנים. לפיכך, ביצוע הזמנה מותרת לבני 18 ומעלה בלבד, שאינם פסולי דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף. באישורכם תנאים אלה אתם מצהירים ומאשרים כי הנכם מעל גיל 18. במידה והנכם מתחת לגיל 18, נבקשכם להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת בירה ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה על פי חוק והיא מהווה עבירה פלילית.

נבקש להבהיר כי המגבלות הקבועות כאן חלות גם בעת משלוח מתנות לאחר, ועל מקבל ההזמנה. המבשלה רשאית לדרוש את הצגתה של תעודת זהות של מקבל ההזמנה (או מי שאוסף אותו במקרה של איסוף עצמי), על-מנת לוודא כי הוא עומד בתנאי הנ"ל, ולסרב למסור את המשלוח ככל שמקבל המשלוח אינו עומד בתנאים אלה. במקרה של הפרה של הוראות אלה המבשלה רשאית לבטל את העסקה ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין כך. לחילופין, רשאית המבשלה, לאפשר לכם להמציא נמען אחר, בכפוף לכך שתישאו בעלויות המשלוח הנוספות.

 

לאן ניתן להזמין את מוצרי המבשלה, מועד האספקה ודמי משלוח

אנו עושים כמיטב יכולתנו להגיע אליכם במהירות המרבית, אולם אנו רשאים לקבוע לוחות זמנים לחלוקה ולהגביל את אזורי המשלוח בהתאם למגבלות שיחולו על פי חברת השילוח עמה אנו משתפים פעולה או מגבלות אחרות שיחולו על אפשרות השילוח נכון למועד ההזמנה. לפיכך, ככל שלא נוכל לספק את ההזמנה ליעד המבוקש נודיעכם בהקדם ולא תחויבו בגין ההזמנה.

אנו מספקים את מוצרינו בכל שטחי מדינת ישראל להלן: "אזור החלוקה". ככל שאינכם באזור החלוקה אנו רשאים שלא לשלוח את ההזמנה.

אזור החלוקה ניתן לשינוי בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר תחויבו בדמי משלוח בסך 20 ש"ח וזאת ברכישה של  עד 199 ש"ח, ברכישה מעל לסך של 200 ש"ח לא נגבה עבור דמי המשלוח.

 

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרתם לרכוש..

המבשלה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעתם הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמתם את תהליך ההזמנה על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום.

מוצרים שקיימים במלאי ישלחו עד 3 ימים ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי, או במועד אחר שצוין בהזמנה, ויסופקו באמצעות חברת השילוח עימה אנו משתפים פעולה, ובהתאם לתנאי האספקה של חברת השילוח.

המבשלה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, תקלות, עיכובים, שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מסיבות של כל כוח עליון לרבות הגבלות עקב מגיפה.

המשלוח יימסר בכתובת שצויינה בהזמנה לידי בגיר בלבד. במקרה ובעת אספקת הזמנה לא יהיה נוכח בגיר בכתובת שבהזמנה, יוחזרו המוצרים למבשלה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריותכם, עליכם לפנות אלינו לצורך תיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה תחויבו בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה וצוין בהזמנה כי הנכם מסכימים שהמוצרים יושארו ליד הדלת. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת, תהא שלכם.

 

המוצרים שלנו

מבשלת שפירא פועלת למכירת בירה ומוצרים נוספים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את היצע המוצרים והשירותים המוצעים באתר. איננו מתחייבים לכך שכל המוצרים המוצעים קיימים במלאי באופן קבוע. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יימצא כי קיים חוסר במוצר שהוזמן נודיעכם באמצעות הטלפון או הדוא"ל שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה. אנו נשתדל להציע מוצר חליפי וככל שנקבל את אישורכם ההזמנה תעודכן בהתאם. אם לא תרצו את המוצר החליפי תבוטל ההזמנה ביחס למוצר החסר ויועבר זיכוי לחברת האשראי ויתרת ההזמנה תבוצע ללא שינוי כמפורט בתקנון זה. מובהר כי תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר שאינם של מבשלת שפירא חלה על היצרנים של המוצרים, ובהתאם לתנאי האחריות של מוצר.

 

דיוק במסירת פרטי ההזמנה

אספקת ההזמנה מחייבת מילוי פרטים מלאים ומדויקים, ככל שבעת מילוי הפרטים הוזנו נתונים שגויים אנו לא נוכל להתחייב על ביצוע האספקה של המוצרים. ככל שהמוצרים יוחזרו אלינו תחויבו בדמי משלוח ודמי טיפול. כדי שנוכל לספק לכם את המוצרים שהזמנתם, הזמנתכם צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר אתכם ולמשלוח המוצרים.

 

מחירים

מחירי המוצרים והשירותים שבאתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אך אינם כוללים משלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי).

מעת לעת המבשלה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמתם את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). ככל שיבוצע עדכון מחירים לפני שהשלמתם את תהליך ההזמנה, תחויבו לפי המחירים המעודכנים.

נבקש להבהיר כי אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא כי אין טעויות במחירים המוצגים, אולם יכול שבעקבות תקלה או טעות יוצג מחיר שגוי. במקרה של תקלה בהצגת המחיר אנו נפנה אליכם ונעדכנכם במחיר המדויק ונבקשכם לאשר את רכישת המוצר במחיר המדויק. אם לא תאשרו את תיקון הטעות נבטל את ההזמנה באופן מלא.

איננו מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר.

 

תנאי התשלום

רכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי בלבד. בעת ההזמנה יש להזין את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לצורך ביצוע החיוב של הכרטיס.

אם החיוב אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי, תשלח אליכם הודעה מתאימה בגין ביצוע החיוב. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. 

 

מבצעים, הטבות והנחות

המבשלה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, והנחות. והמבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין באתר.

 

ביטולים והחזרת מוצרים

אנו עושים מאמצים כדי לספק מוצרים ללא פגמים ובאיכות מעולה. במקרה שנמסרו מוצרים פגומים, תהיו רשאים להחליפם או לקבל את כספי ההזמנה בחזרה, כמפורט להלן.

בעת קבלת ההזמנה עליכם לבדוק את תכולתה. תוכלו לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים ויהיה עליכם להחזיר את המוצרים למבשלה על חשבונכם ובלבד שהחזרת המוצר מתבצעת כשהמוצר שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית ובצירוף החשבונית שנמסרה יחד עם ההזמנה. ללא תתאפשר החזרה של מוצרי מזון ושתייה (ובכלל זה בקבוקי בירה), שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים של משרד הבריאות.

בכפוף לאמור לעיל, לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, תזוכו במחיר ששולם עבורו.

במידה והביטול של ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, המבשלה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהמבשלה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי וכן דמי משלוח (ככל שההזמנה שוגרה מהמבשלה טרם מועד הביטול).

 

אנו לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן העיכוב או הפגם נגרם עקב רשלנות של המבשלה. במקרה זה תהיה אחריות המבשלה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

 

השימוש באתר

השימוש באתר כפוף לכל התנאים שבמסמך זה. האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליכם בלבד, מובהר כי יתכנו תקלות ו/או שיבושים הנובעים בין היתר מתקלות בקווי התקשורת בחומרה או בתוכנה ולא נהיה אחראים לנזקים שיגרמו עקב תקלות אלה. אין להשתמש ו/או להעתיק ו/או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל תוכן שקיים באתר מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. חל איסור להפעיל על האתר יישומים שמטרתם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור מתוך המידע במצוי באתר מאגר ו/או כל רשימה שהיא. אין להציג תכנים מהאתר בכל מדיה מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב. אין לקשר לאתר מאתרים המנוגדים לחוק.

ככל שבעקבות שימוש המנוגד לכל דין ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים במסמך זה, יגרם למבשלה או למי מטעמה נזק ו/או הפסד אזי הנכם מתחייבים לשפות ולפצות בגין כל נזק או הפסד שנגרם לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. 

 

זכויות יוצרים

כל התוכן המצוי באתר זה מהווה זכויות יוצרים וקניין רוחני של המבשלה ו/או של מי שהרשה למבשלה לעשות שימוש בהם. מותר להשתמש בתוכן האתר למטרות אישיות ולא מסחריות. כל שימוש אחר או שינוי של התוכן אסור ללא האישור מראש ובכתב שלנו. מותר לגלוש באתר זה כאוות נפשכם, ואתם מוזמנים להמליץ עליו לאחרים ואפילו להטביע קישור לאחד מדפיו. עם זאת, אסור לשכפל, לשנות, להפיץ, או למכור חלק מהתוכן של אתר אינטרנט זה ללא אישור מראש ובכתב. אין להעתיק, לפרסם, לשנות, לשדר, להפיץ או אחר כל דף, גרפיקה, תמונה או טקסט באתר זה ללא ההסכמה המוקדמת בכתב.

 

שינויים באתר בתנאי השימוש

המבשלה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה באתר או כל אחד מתנאי ההוראות המחייבות. שינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות החוק. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתכם לתנאים החדשים.

המבשלה רשאית לשנות גם את האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו או כל היבט אחר מבלי שתהיה חובה לעדכם על כך מראש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית המבשלה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המבשלה זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיכם לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

 

החוק החל על הרכישה וסמכות השיפוט

על ההתקשרות בינכם למבשלה באתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

במקרה של מחלוקת בין הצדדים, ייערך ניסיון מצד הצדדים ליישבו מחוץ לכתלי בית המשפט. ככל שניסיון זה לא יצלח והסכסוך לא ייושב, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.

 

כללי

אתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהמבשלה.

תנאים אלה מהווים את  כל המוסכם בינכם לבין המבשלה בקשר עם ביצוע רכישות מהאתר ובכלל זה כל התנאים לשימוש באתר . 

 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

אם שותים לא נוהגים

ובכלל שתו בירה שפירא בהנאה, אחריות וזהירות!